Izdelava zelenih streh v Sloveniji za investitorje vse bolj zanimiva

23. oktober 2019

Zelene strehe v Sloveniji

 

 

Zelene strehe v Sloveniji nimajo le visoke estetske vrednosti, ampak z izdelavo zelene strehe kažemo naš pozitiven odnos do narave oziroma okolja. Zelene strehe v Sloveniji so pomembne tudi zato, ker gre za trajnostni pristop k gradnji: če smo morali naravi odvzeti del prostora za živa bitja, da smo si v njem lahko postavili bivališče, je prav, da ji ga del povrnemo v obliki žive strehe. Tako izdelava zelene strehe kaže na primeren ekološki odnos investitorja. Vsekakor pa z odločitvijo za živo streho pridobite tudi številne oprijemljive prednosti.