Gozdarstvo se ukvarja s sečnjo gozdov in gojenjem

10. februar 2020

Gozdarstvo je veda, ki se ukvarja z upravljanjem gozdnih ekosistemov in z gozdom povezanih področij, ki pokrivajo kar dve tretjini naše države. Prizadeva si zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostno rabo in upravljanje vira.

Sečnja je začetek tehnološkega procesa priprave lesa in lesnega kuriva, ki ji sledi spravilo lesa do gozdne prometnice. V slovenskih razmerah še vedno prevladujeta sečnja z motorno žago ter spravilo s traktorjem. Tam kjer terenske in sestojne razmere to dopuščajo, pa se vse bolj uveljavlja tudi strojna sečnja.

Poklicni sekači navadno pustijo podrta drevesa oziroma hlode v gozdu, nato pa hlode iz sečišča premaknejo na cesto, od koder jih odpelje tovornjak. Spravilo lahko poteka ročno, traktorsko, žičniško ali s pomočjo živinske vprege. Les je mogoče spravljati tudi s helikopterjem, kar pa je zelo drago in se pri nas ne uporablja. Ekipa izkušenih in usposobljenih gozdarskih delavcev v podjetju Gozdarstvo Tisa Slovenija bo poskrbela, da bo podiranje dreves varno, predvsem pa pravilno.

Odkup lesa je zadnji korak po sečnji dreves. V podjetju Tisa d. o. o. se, poleg številnih drugih gozdarskih aktivnosti, ukvarjajo tudi s prodajo in odkupom lesa oziroma hlodovine. 

gozdarstvo