Gorazd Vertovšek | profesionalen »coaching« za uspešno vodenje projektov

04. december 2017

Gorazd Vertovšek - izobraževanja

Gorazd Vertovšek ponuja profesionalen »coaching«, namenjen vodstvenim kadrom v podjetjih. V okviru tovrstnih usposabljanj vam Gorazd Vertovšek, ki je magistriral iz preučevanja gospodarskih družb in podjetništva, pomaga razumeti, kakšno je zares uspešno vodenje projektov. Področja, na katera se mag. Gorazd Vertovšek še posebej osredotoča, so motiviranje zaposlenih, »teambuilding«, učinkovita komunikacija in vodenje zaposlenih. Projekti, ki se jih boste lotili s pomočjo znanja, ki vam ga preda Gorazd Vertovšek, bodo zagotovo popoln uspeh!