Gorazd Vertovšek je top manager proizvodnih in storitvenih procesov

03. januar 2018

 

Gorazd Vertovšek - managerGorazd Vertovšek je magistriral na področju podjetništva in je izkušen strokovnjak za management podjetja, kadrov, časovnega managementa ter proizvodnih in poslovnih procesov.

 

Mag. Gorazd Vertovšek poudarja, da je vodenje poslovnih procesov na proizvodnih in storitvenih področjih unikatno, vendar pa odgovorno vodenje, vključuje tudi upravljanje kadrov in časovno oz time upravljanje.

 

Mag. Gorazd Vertovšek že vrsto let uspešno predava, izvaja delavnice ter storitev individualnega svetovanja družbam in organizacijam, kako optimizirati in stabilizirati poslovne rezultate.