GDPR uredba v Sloveniji in EU: novosti na področju zakonodaje GDPR

30. november 2017

GDPR uredba oziroma nova Splošna uredba EU o varstvu podatkov prinaša nekatere novosti in nove zahteve na področju varovanja osebnih podatkov. GDPR uredba bo za članice EU, vključno s Slovenijo, postala zavezujoča 25. maja 2018. Nekatere od novosti na področju GDPR zakonodaje pa so: okrepljene zahteve za pridobitev soglasja posameznika, ki mora biti dokazljivo; pravica do prenosljivosti podatkov in pravica do izbrisa, odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov; upravljavci in obdelovalci podatkov morajo voditi natančne evidence o dejavnostih obdelave osebnih podatkov.

 

novosti gdpr uredbe