GDPR uredba in GDPR regulativa ter vpliv na slovensko zakonodajo

28. december 2017

GDPR uredba na področje varstva osebnih podatkov vnaša nemalo sprememb. Tako bo po GDPR uredbi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pooblaščena za samostojno delovanje, pri čemer je delodajalec ne bo smel odpustiti oz. razrešiti. Prav tako bo morala pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov po uredbi GDPR sodelovati s posamezniki, katerih podatki so shranjeni pri upravljavcu.

 

GDPR direktiva in regulativa