21. december 2017

GDPR uredba v zakonodajo Republike Slovenije prinaša mnogotere novosti

GDPR uredba, ki bo začela veljati maja 2018 in jo v celoti imenujemo Splošna uredba o varstvu podatkov EU GDPR, bo v sam sistem varstva osebnih podatkov vnesla ne malo sprememb. Največja izmed sprememb, ki bodo po GDPR uredbi v Sloveniji sledile, je obveznost številnih upravljavcev zbirk osebnih podatkov, da imenujejo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Organizacija bo morala imenovati pooblaščeno osebo glede na:

  • pravno naravo organizacije (javni/zasebni sektor),
  • naravo osebnih podatkov (občutljivi oz. po novem posebni, »navadni« osebni podatki),
  • načine in namene obdelave osebnih podatkov in s tem povezanega tveganja za zasebnost posameznikov.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov EU GDPR

 

Neodvisna narava delovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Seveda pa to ni edina novost, ki jo bo GDPR uredba vnesla v slovensko zakonodajo. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov bo po GDPR uredbi pri upravljavcu opravljala izjemno pomembno vlogo skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Svojo vlogo bo pooblaščena oseba sicer opravljala neodvisno, kar pomeni, da je delodajalec ne bo mogel odpustiti, niti razrešiti, prav tako pa bo pooblaščena oseba delo opravljala v lastni režiji, t. j. od delodajalca ne bo prejemala navodil. Med drugim bo pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ves čas komunicirala s posamezniki, katerih osebni podatki so zaupani upravljavcu in jih seznanjala s postopki uporabe njihovih podatkov ter jim odgovorila na druga morebitna vprašanja.

 

 

Izobraževalni program o novostih, ki jih GDPR uredba prinaša

Ker se v podjetju Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. zavedamo pomembnosti , ki jih prinaša nova GDPR uredba in vpliva, ki jo bo GDPR uredba imela na slovensko zakonodajo smo za vse posameznike, ki so se ali pa se bodo znašli v postopku upravljanja z osebnimi podatki, pripravili izobraževanja in seminarje na temo o GDPR uredbi in o novostih, ki jih le-ta prinaša v slovensko zakonodajo. Izobraževanja bodo sestavljena iz predavanj in vaj, po končanem programu pa bosta sledila tako pisni kot ustni izpit. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil dodatno poklicno kvalifikacijo s področja varstva osebnih podatkov in naziv ”strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov”. V primeru dodatnih vprašanj smo vam dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili in vam pomagali pri odločitvi o tem ali je omenjeno izobraževanje relevantno za vas.  

 

gdpr slovenija