20. december 2016

 

Frezanje kamenja je sodoben postopek, ki močno olajša izboljšanje kakovosti zemljišč. V preteklosti, ko frezanje kamenja še ni bilo uveljavljeno, saj drobilcev za kamenje še niso iznašli, je bilo urejanje kmetijskega ali kateregakoli drugega zemljišča počasno, zamudno in težaško opravilo. Kamenje je bilo potrebno izkopati ročno, nato pa je zgarane delavce čakalo še odstranjevanje kamenja. Običajno so takšno kamenje odlagali na meje zemljišča, saj tam ni bilo moteče.

 

frezanje kamenja

 

 

 

Mulčanje kamenja je sodoben pristop k rešitvi problema

 

V današnjem času pa tako mukotrpno delo seveda ni več potrebno,  za kar je poskrbel postopek frezanja kamenja. Z našimi drobilci za kamenje vam učinkovito izvedemo mulčanje kamenja. Mulčanje kamenja lahko izvedemo do globine 30 cm, kar je za večino kmetijskih in drugih potreb povsem dovolj. Mulčenje trave, ki ga lahko izvedemo spotoma med mulčanjem kamenja, je zelo koristno, saj na ta način poleg odstranjevanja kamenja uničimo celotno travnato površino s koreninami vred in tako omogočimo, da se lahko lotite obdelovanja zemlje takoj.

 

gozdarski mulčerji

 

Frezanje kamenja ni uporabno le na kmetijskih površinah

 

Poleg kmetijskih površin pride frezanje kamenja s pomočjo drobilcev za kamenje prav tudi pri pripravi gradbenih parcel, smučišč in golf igrišč. Naši drobilci za kamenje med mulčanjem kamenja med drugim izravnajo tudi nekatere manjše neravnine, zaradi česar teren postane bolj prijazen in uporaben. Seveda pa postopek mulčenja pride prav tudi pod trasami električnih daljnovodov, pod katerimi rast visoke vegetacije ni dopustna. Z mulčenjem pridemo do travnikov in pašniških površin, da se znebimo motečega grmovja in kamenja ter manjših skal, ki jih naši drobilci za kamenje zmeljejo med postopkom frezanja kamenja. Sekanci in drobljenci ostanejo na površini, vendar razpadejo mnogo hitreje kot nezdrobljen les in zato sekanci in drobljenci niso moteči. Naše podjetja vam kakovostno opravi tudi celo vrsto drugih storitev, ki so povezane z gozdarstvom in sajenjem dreves. Še posebej zanimivo pa je drobljenje gradbenih odpadkov, saj lahko tako tisti investitorji, ki rušijo zidan objekt in na njegovem mestu postavljajo nadomestnega, na ta način prihranijo pri odvozu materiala in pridobijo inerten material za zasipanje.