22. avgust 2018

fotovoltaika Slovenija - delovanje

 

Fotovoltaika v Sloveniji je prisotna v hišah in poslovnih objektih

Fotovoltaika v Sloveniji postaja zelo popularna saj se čedalje več ljudi odloča za postavitev lastne sončne elektrarne, ki drastično zniža stroške elektrike. Fotovoltaična energija, ki jo oddaja sonce, je brezplačna in obnovljiva, zato je primerna za pridobivanje elektrike. Solarni paneli so sestavljeni iz vzporedno in zaporedno vezanih sončnih celic, ki so zaščitene s kaljenim steklom. V našem podjetju nudimo postavitev sončne elektrarne na ključ, lahko pa vam dobavimo samo material. Fotovoltaika za hišo mora biti ustrezno izbrana, da zagotavlja dober izkoristek. Hitro se lahko zgodi, da je sončna elektrarna predimenzionirana ali poddimenzionirana. V primeru, da vaša elektrarna proizvede več elektrike, kot jo vaša hiša porabi na letni ravni, boste viške dobavitelju prenesli brezplačno. Z dobaviteljem v Sloveniji morate skleniti pogodbo o samooskrbi. Pogodba določa, da se oddana elektrika kompenzira s prevzeto elektriko v dobi enega letnega obračunskega obdobja. Za količino prejete in oddane elektrike se uporablja enotarifno merjenje. Upoštevala se vam bo količina elektrike, ki je razlika med prevzeto in oddano delovno elektriko.

 

Pred samo izgradnjo fotovoltaike je potrebno v Sloveniji pridobiti veliko dokumentov

Pred izgradnjo fotovoltaike za hišo je potrebno preveriti naklon in površino strehe v primeru, da bodo solarni moduli nameščeni na njej. V Sloveniji je idealni naklon za solarne module 33°. Pomembna je tudi orientacija hiše, solarni paneli morajo biti obrnjeni v smeri juga. Nameščeni so lahko na strehi, na fasadi ali pa stojijo ob hiši. Najmanjši stroški s postavitvijo so v primeru, da so moduli in ostala tehnika na strehi ali na fasadi hiše. V primeru, da je sončna elektrarna locirana na zemljišču ob hiši, je zanjo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki pa predstavlja dodatni strošek. Ko se ocenijo vsi pogoji, je mogoče narediti izračun koliko elektrike bo fotovoltaični sistem proizvedel. Sončne elektrarne, ki jih postavljamo ločimo na dve vrsti. Majhne elektrarne za samooskrbo so primerne za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, s priključno močjo manjšo od 41 kW. Velikost sončne elektrarne je navzgor omejena na 11 kW.

 

Fotovoltaična energija je v Sloveniji močna, vašemu domu zagotavlja elektriko

V primeru izgradnje velikih sončnih elektrarn v Sloveniji pa so potrebne bolj obsežne priprave in urejevanje obširnejše dokumentacije. Celoten postopek priprav in urejanja dokumentov v Sloveniji lahko opišemo v petih korakih. Najprej je potrebno pregledati in oceniti določene zadeve kot so: površina in naklon strehe ter orientacija objekta. V primeru, da je naklon strehe premajhen, ga lahko prilagodimo s podkonstrukcijo vendar pa moramo paziti, da zaradi senčenja ne izgubimo veliko površine. To je razlog, da je potrebno natančno izračunati kakšen naklon solarnih modulov je za vašo hišo najprimernejši. Drugi korak je določitev maksimalne moči elektrarne. Z izračunom senčenja in drugih vplivov, moramo ugotoviti ali je smotrno izkoristiti celotno površino strehe oziroma fasade. V tretjem koraku je potrebno izpolniti vlogo za soglasje za priklop na omrežje. Vlogo vložimo lokalnemu distributerju. V prilogah, ki jih je potrebno dodati vlogi so mapna kopija, parcelne številke, izsek načrta, idejna zasnova in specifikacije opreme, s katero se bo v Sloveniji gradila sončna elektrarna. Posebna pozornost je namenjena modulom in razsmernikom saj lahko povzročajo motnje v omrežju. Po vloženi vlogi in prilogah mora distributer v roku 30 dni izdati soglasje za priključitev fotovoltaičnega sistema na omrežje. S soglasjem dobimo bolj jasne odgovore o investiciji, saj je znano na kakšen način in kam se je možno priklopiti. Četrti korak je zagotovitev finančnih sredstev, ki so potrebna za izgradnjo fotovoltaike v Sloveniji. Za finančna sredstva priporočamo, da se začnete zanimati že prej, saj se njihova pridobitev lahko zavleče. Zadnji korak pa obsega pričetek pridobivanja preostalih dokumentov, ki jih potrebujete za izgradnjo fotovoltaike v Sloveniji. Dokument, ki ga potrebujemo pri priklopu vsebuje podpise, žige in mnenja strokovnjakov s področij prostorskih aktov, požarne varnosti, zaščite pred strelami in statike. Potrebujemo tudi projekt za izvedbo iz katerega je razviden celoten postopek montaže sončne elektrarne. Ta projekt dobi elektro distributer, ki izda soglasje na projektne rešitve. Pred pričetkom del na strehi, je dobro urediti še varnostni načrt za gradnjo ter zavarovanje za trajanje postavitve sončne elektrarne. Po vseh zbranih dokumentih se lahko končno prične montaža konstrukcije in modulov. Ko monterji zaključijo z delom, jih zamenjajo električarji, ki uredijo odvode, razsmernike in ostala elektro dela. Na koncu se izvede priključitev na električno omrežje, zaprosi se za prevzem merilnega in ločilnega mesta nato pa se podpišeta še pogodbi. Od agencije za energijo je potrebno pridobiti še deklaracijo o proizvodnem objektu in odločbo o obratovalni podpori.

 

fotovoltaična energija za hišo (dom)

 

Delovanje fotovoltaike v Sloveniji je pod določenimi izpolnjenimi pogoji, odlično

V Sloveniji smo eden izmed ponudnikov fotovoltaike. Stremimo k izdelavi kakovostnih fotovoltaičnih sistemov, zato vgrajujemo samo delamo samo s priznanim materialom. Želimo vam izboljšati odnos do vloženih sredstev, zagotoviti učinkovito delovanje vsaj 30 let. Ker imamo zelo veliko izkušenj pridobljenih v Sloveniji in v tujini, se trudimo delovati kot partner in svetovalec, ki vam nudimo strokovno pomoč ter optimalno rešitev za fotovoltaični sistem. V našem podjetju so strokovnjaki, ki imajo izkušnje na področju energetike, informatike, projektiranja. Lahko ste brez skrbi, izvedba bo kvalitetna in hitra. Tako bo v vašem domu zaživela fotovoltaika. Delovanje fotovoltaike mora biti optimalno.