29. julij 2019

Lasten informacijski sistem ali standardizirana ERP rešitev?

Kratica ERP (Enterprise Resource Planning) označuje sisteme za učinkovitost logističnih procesov. Logistični procesi so del delovanja vsakega podjetja in predstavljajo izvrševanje delovnih aktivnosti. Glede na njihovo delovanje lahko podamo oceno učinkovitosti, optimizacija logističnih procesov pa pomeni, da se podjetje z analitičnim pristopom obstoječega stanja poslovne učinkovitosti in stroškovne obremenjenosti odloči za predrugačenje in izboljšanje procesnih aktivnosti s ciljem dosegati boljše rezultate.

Danes se podjetja učinkovite logistične procese zagotavljajo z informacijskimi sistemi. Služijo jim kot dejavniki produktivnosti in učinkovitosti in prestavljajo vir informacij za podjetje. Podjetja se običajno odločajo za standardizirane programske rešitve kot podporo pri svojem poslovanju.

Termin ERP je izvorno vseboval sisteme, načrtovane za planiranje uporabe obsežnih podjetniških virov. Izvira iz proizvodnega okolja, vendar je današnja uporaba termina ERP sistema mnogo širša. Tak sistem pokriva vse osnovne funkcije znotraj ene organizacije,  ne glede na njen tip poslovanja ali ustanovne listine. Podjetja, nevladne organizacije, vlade in vse večje ustanove, pri svojem delovanju danes uporabljajo ERP sisteme.

Pri implementaciji ERP sistema v podjetje je zelo pomembno sodelovanje in dobra komunikacija ponudnika in dobavitelja. Kadrovska zasedba dobavitelja vpliva na zmanjšanje tveganja, povezanega s človeškim faktorjem, dobavitelj pa kot ponudnik rešitve lahko s svojimi predhodnimi izkušnjami in znanjem uspešno vpelje rešitev ERP v podjetje.

 ERP