Tudi e-izvršba je mogoča na podlagi verodostojne listine

18. april 2019

Kaj moramo vedeti pred vložitvijo e-izvršbe

 

E-izvršba je sredstvo s pomočjo katerega si lahko upniki povrnejo vrednost svojih terjatev, ki ga imajo do svojih dolžnikov. Za elektronsko izterjavo se velja odločiti, ko smo izčrpali vsa ostala pravna in druga sredstva s katerimi bi si lahko dolgovan znesek povrnili. Pred vložitvijo izvršbe velja dolžnika na njegov dolg opozarjati in mu postaviti dodaten rok za vrnitev dolgovanega. E-izvršbo lahko vložimo kar preko portala e-sodstvo, medtem ko moramo standardno izvršbo vložiti fizično oz. po pošti. Izvršbo lahko v Republiki Sloveniji vložimo na podlagi izvršilne listine ali pravnega naslova. Podrobnosti o vložitvi tako izvršbe kot tudi e-izvršbe pa določa Zakon o izvršbi in zavarovanju, kjer najdemo tudi določila o tem, kdaj je izvršba sploh dopustna ter o tem, zoper koga je izvršbo dejansko možno vložiti.

Izvršba na podlagi verodostojne listine