01. februar 2019

Katere novosti v slovensko legislativo vnaša Družinski zakonik?

Uvodna pojasnila Družinskega zakonika obsegajo več kakor 150 strani, prof. dr. Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Avtorica posebno pozornost namenja koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Že sam Zakonik v slovensko legislativo vnaša številne spremembe, ki se bodo morale uvesti v vsakdanje postopke družinskega prava. To bo veliko lažje z izidom komentarja Družinskega zakonika, ki podaja celovit prikaz sprememb in novosti, ki bodo z njegovo pomočjo tudi veliko enostavneje razumljive. 

 

Družinski zakonik s komentarjem