03. avgust 2019

Dopolnilno zavarovanje za doplačilo nekaterih zdravstvenih storitev

V življenju se vam lahko pripeti marsikaj, na kar seveda niste pripravljeni. Med drugim lahko pride tudi do nenadne nesreče, kjer potrebujete nujno zdravstveno pomoč. V takem primeru je še kako zelo pomembno, da ste zavarovani.

 

V prvi vrsti je potrebno obvezno zdravstveno zavarovanje, ki pa pri nas ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Stroški se v celoti krijejo samo za določene skupine, in sicer otroke, šolarje ter samo pri nekaterih boleznih in stanjih. Za vse ostale storitve pa velja, da obvezno zavarovanje pokrije le natanko določen odstotek cene zdravstvene storitve. Če nimamo urejenega tudi dopolnilnega zavarovanja, moramo preostali del plačati kar sami. V nasprotnem primeru nam to seveda pokrije dopolnilno zavarovanje.

 

Dopolnilno zavarovanje

 

Namen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje je namenjeno vsem osebam, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje ter se smatrajo za zavezance doplačila. Nekatere skupine oseb so iz tega izvzete. To so otroci, šolarji, dijaki in študentje. Tudi za njih je predpisan pogoj, in sicer da se morajo šolati in morajo biti hkrati mlajši od 26 let. V to kategorijo sodijo še osebe, ki so po zakonu zaradi določenih okoliščin doplačil oproščeni.

 

Dopolnilno zavarovanje in stroški kritja

V nadaljevanju vam navajamo stroške, ki jih pokriva dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Sem se prištevajo vse storitve s področja zdravstva oziroma zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zavarovanja. Poleg tega se sem vključujejo storitve, ki se navezujejo na prehranjevanje in nastavitve v bolnišnici ali zdravilišču.

 

Dopolnilno zavarovanje poskrbi tudi za kritje vseh zdravil s pozitivne in vmesne liste, ki so predpisana na recept, nenujni prevozi z rešilcem, zdravstveni pripomočki ter do priznane vrednosti slušni, očesni in še mnogi drugi tehnični ter ostali pripomočki in sredstva.

 

Sklenitev dopolnilnega zavarovanja preko spleta

Če smo včasih na sklepanja zavarovanj vseh vrst čakali v dolgih vrstah in smo zato porabili zelo veliko časa, danes lahko določene oblike zavarovanj sklenemo kar preko spleta.

 

Tudi dopolnilno zavarovanje lahko sklenemo preko spleta in si s tem zagotovimo še popust. Vsekakor pa si je treba pred sklenitvijo poiskati pravega ponudnika. Tudi to lahko storite preko spleta, kjer si na njegovi spletni strani preberete vse pogoje in koristi ter ugodnosti, ki vam jih prinese dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Če imate dopolnilno zavarovanje urejeno, prav tako lahko preverite na spletu. Pri sebi morate imeti le zdravstveno izkaznico, na kateri je številka, ki vas bo pripeljala do vašega stanja v povezavi z zdravstvenimi zavarovanji.