24. maj 2019

Katere novosti nam prinaša Komentar kazenskega zakonika?

Kazenski zakonik je eden od temeljnih zakonikov Republike Slovenije, ki ureja področje kazenskega prava. Poleg Kazenskega zakonika je zelo pomemben tudi Zakon o kazenskem postopku in Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. Kazenski zakonik je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. V slednjem so opisana posamezna kazniva dejanja in kazni za krivega storilca, pri čemer pa zaradi pestre sodne prakse in različnih interpretacij pogosto prihaja do razhajanj med strankami v postopku. Prav zato smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili, da izdamo Veliki znanstveni komentar Kazenskega zakonika (KZ-1) v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Gre za obširno in poglobljeno razlago posebnega dela kazenskega zakonika, ki podaja sistematičen pregled nad kaznivimi dejanju in olajšuje delo tako tožilcem in odvetnikom, kot tudi sodnikom, Komentar kazenskega zakonika pa bo poleg tega olajšal študij tudi študentom prava.

 

Kazenski zakonik s komentarjem