17. april 2019

Delovna oblačila za zdravstvo je smiselno vzeti v najem

Mnogo bolnišnic se že sedaj zaveda, da je najem delovnih oblačil za svoje zaposlene nujno potreben in hkrati stroškovno učinkovit. Pri tem so najeti zunanji izvajalci specializirani v profesionalni oskrbi, vzdrževanju in čiščenju delovnih oblačil. Ker je higiena v bolnišnicah ključnega pomena, je strokovno čiščenje delovnih oblačil za zdravstvene delavce zelo pomembno. Kadar morajo bolnišnice izpolnjevati določene higienske standarde, tedaj morajo paziti, da so tudi delovna oblačila za zdravstvene delavce kakovostno očiščena, v skladu s higienskimi standardi. Te standarde pa ne more dosegati osebje samo, saj domače pranje uniform ne ponuja sredstev, ki bi delovna oblačila zaščitilo pred škodljivimi patogeni in bakterijami. Poleg tega pa je stopnja zadovoljstva zaposlenih mnogo nižja v tistih bolnišnicah, ki zahtevajo, da si delovna oblačila perejo sami. Specializirana podjetja v zunanjem izvajanju izdelujejo tudi delovna oblačila po meri medicinskega osebja, kjer poskrbijo za to, da so narejena iz kakovostnih materialov in so pri tem oblikovno skladna. Tako bolnišnice tudi poskrbijo za to, da so delovna oblačila za zdravstvo enotnega in profesionalnega videza. Ker je strošek nadomeščanja obrabljenih delovnih oblačil velik, se bolnišnice poslužujejo stroškovno učinkovitejšega upravljanja delovnih oblačil za zdravstvo tako, da njihov nakup, vzdrževanje in čiščenje oddajo v izvajanje zunanjemu podjetju.

 

Delovna oblačila za zdravstvene delavce