13. november 2017

Davek na premoženje je na nek način nadomestil razveljavljen davek na nepremičnine

Kljub temu, da država dejansko ni uvedla davka na nepremičnine oz. ga je po zelo kratkem obdobju razveljavila, bo veliko fizičnih oseb tudi letos obdavčenih z zelo podobno dajatvijo, saj jim bo Davčna uprava tudi letos odmerila davek od premoženja, ki je opredeljen v Zakonu o davkih občanov.

 

Davek na premoženje

 

Davek na premoženje je občinski in progresiven davek

Davek na premoženje plačujejo zgolj tisti prebivalci, ki imajo v lasti nepremičnino, v kateri nimajo prijavljenega stalnega prebivališča (prav tako stalnega prebivališča v dani nepremičnini ne smejo imeti prijavljenega njihovi družinski člani). Davek na premoženje je progresiven davek, kar pomeni, da višina davka sorazmerno narašča z višanjem vrednosti premoženja. Sicer gre za občinski davek, kar pomeni, da denar poberejo občine.


Zakon o davkih predpisuje tri oblike davka na premoženje:

  • davek na stavbe,
  • davek na počitniške prostore,
  • davek na poslovne prostore.

Vse tri oblike davka na premoženje so opredeljene v posebni lestvici obdavčitve.


Problem definicije davčne osnove davka na premoženje

Premoženje nezakonitega izvoraKer davčna osnova pri davku na premoženje ni nikakor povezana s tržno vrednostjo nepremičnine, ki jo določi geodetska uprava, se lahko vprašamo o merodajnosti in upravičenosti predpisanega davka. Slednje je država v sklopu davka na nepremičnine sicer poskušala popraviti, vendar neuspešno, saj je bilo omenjeni zakon potrebno razveljaviti. Davčno osnovo za davek na premoženje sicer predstavlja vrednost stavbe ali prostora za počitek oz. rekreacijo, ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, ki je pristojen za stanovanjske zadeve, na način, ki ga predpiše občina.


Davek na premoženje pa ne predstavlja edine problematike davčne zakonodaje v državi

Država pa dan danes obdavči veliko več kot le nepremičnine, v kateri posameznik nima prijavljenega stalnega prebivališča. Tako je v zadnjem času pereča tema davek na nepojasnjeno premoženje, ki ga posameznik plača ob nepojasnjeni rasti premoženja. Obdavčitev in premoženja nepojasnjene rasti sta v veliko pogledih sporna, saj nepojasnjeno premoženje ni nujno tudi premoženje nezakonitega izvora.

 

Preberite več o zastaranju davčnih obveznosti: http://www.odvetnik-nm.si/novice/aktualno/zastaranje-davcnih-obveznosti