Vodja in delavnica Dare to Lead – pogumen, drzni in uspešen vodja

19. januar 2020

Uspešen vodja

 

Mednarodno priznano delavnico oziroma izobraževanje po licenčnem programu Dare to Lead organizira in vodi certificiran izvajalec iz OK Consulting, družbe za izobraževanje in transformacijski management. Udeleženci se na delavnici naučijo, kako postati uspešen vodja v sodobnem poslovnem svetu z osvojitvijo veščin in znanj, ki zajemajo pogumno vodenje. Pogumni vodja uporablja in razvija svoje potenciale ter krepi notranje vire moči, zato da bi njegovo vodenje zajemalo pogum in empatijo, zaupanje, integriteto in vrednote. Integriteta vodje z udejanjanjem vrednot in etičnih načel pa predstavlja temelj za grajenje dobrih odnosov ter povečevanje medsebojnega zaupanja in povezanosti. Vodja pridobi na delavnici kompetence in znanja, ki mu bodo pomagala pri soočanju z neprijetnimi in stresnimi situacijami ter pri spoprijemanju z negotovostjo, tveganjem in čustveno izpostavljenostjo.

 

Uspešen vodja gradi, spodbuja in stremi k empatični in neposredni komunikaciji, zavzetosti in usmerjenosti k skupnim ciljem ter k vzpostavljanju odličnosti in zaupanja. Vodja na izobraževanju Dare to Lead spozna štiri pomembne stebre pogumnega in drznega vodenja, kar vključuje soočanje z ranljivostjo, udejanjanje vrednot, gradnjo zaupanja in učenje iz napak, ovir in neuspehov. Drzni vodja je z osvojenim praktičnem znanjem pripravljen na nove izzive, saj se nauči, kako ravnati v težkih situacijah, kako voditi težke pogovore in kako razreševati konflikte s težavnimi sodelavci.