Čustvena inteligenca vodje kot pomembna lastnost pri vodenju podjetja in zaposlenih

19. januar 2020

Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi

 

 

Čustvena inteligenca pri vodenju podjetja in zaposlenih se odraža v tem, da manager učinkovito upravlja s svojimi čustvi in se lahko s pomočjo empatije vživi v čustva drugih, kar povečuje odličnost komunikacije, saj oseba zna prisluhniti in razumeti potrebe, želje in motivacijo drugih ljudi. Čustvena inteligenca vodje zajema tudi samoregulacijo z nadzorom občutkov ter uporabo notranjih virov motivacije. Čustvena inteligenca vodje z optimalnim ravnovesjem med čustvi in razumom pomembno vpliva na ustvarjanje varnega okolja, kjer se delavci počutijo dobro in motivirano, da predlagajo nove ideje, prevzamejo tveganja in izrazijo svoja mnenja.

Prisotna čustvena inteligenca na delovnem mestu pomembno vpliva na učinkovito zasledovanje organizacijskih ciljev, saj vodstveni kader hitreje in lažje uvede potrebne spremembe in nove smeri poslovanja. Ustrezno upravljanje in ravnanje s čustvi vodi k uspešnemu sodelovanju, dobrim odnosom, duševnemu in telesnemu zdravju ter produktivnosti, saj se čustvena inteligenca in odnosi v podjetju zelo prepletajo. Razvita čustvena inteligenca pri delu z ljudmi vključuje sposobnost nadzora negativnih občutkov, empatijo ter socialne veščine. Čustvena inteligenca na delovnem mestu zato predstavlja pomemben mehanizem predvsem v težkih in konfliktnih situacijah ter v komunikaciji s težkimi sogovorniki. Strokovnjaki iz podjetja OK Consulting vodijo šolo vodenja, v katero je zajet tudi modul čustvene inteligence vodje. Udeleženci se naučijo uporabljati strategije za upravljanje s čustvi in mnogo drugega.