15. marec 2016

CPP cena

Cena izpita za avto je sestavljena iz cene tečaja in izpita cestno prometnih predpisov (cene CPP), zdravniškega pregleda, prve pomoči in ur vožnje. Začetne korake do vozniškega dovoljenja torej sestavljata tečaj in izpit CPP (cestno prometni predpisi). CPP cena je sestavljena iz cene CPP tečaja in CPP izpita in je prvi del cene izpita za avto.

Tečaj CPP kandidat opravi v izbrani šoli vožnje. Tečaj zajema predavanja o pomenih prometnih znakov, o pomenu signalizacije, o pravilih v cestnim prometu, etiki, obnašanju v prometu in dolžnostih voznika. Cena CPP tečaja je tako odvisna od izbrane šole vožnje. Avtošola 3D za svoje kandidate skrbi z nekoliko ugodnejšo ceno CPP tečaja za kandidate, ki bodo tu opravljali tudi ure vožnje. Tečaju pa sledi CPP izpit. Na izpit CPP (testi za CPP) se kandidat osebno prijavi na katerikoli upravni enoti, izpit pa piše na agenciji za varnost prometa na Kotnikovi 19a.

Cena CPP je torej sestavljena iz cene tečaja in izpita (testov za CPP). Prva je odvisna od šole vožnje, druga pa je za vse enotna. Za CPP izpit (testi za CPP) bodo kandidati odšteli 31, 91€.

CPP cena

Testne pole

Testne pole ali testi za CPP so obveznost, ki jo mora kandidat opraviti preden prične s praktičnimi urami vožnje. Teste za CPP, torej teoretični del izpita, lahko kandidat opravlja le na Agenciji za varnost prometa. Teste kandidat izpolnjuje v elektronski obliki. Na te pa se lahko pripravi z obiskovanjem obveznega tečaja in reševanjem na spletu dostopnih vaj. Dobra priprava na teoretični del izpita pa za kandidata ni pomembna le zaradi cene CPP, ki jo mora za morebitno ponovno opravljanje plačati znova, temveč, ker je znanje, ki ga kandidat pridobi na predavanjih zelo pomembno za udeležbo v prometu. Kandidat, ki dobro pozna predpise, s temi med urami vožnje v šoli vožnje izgublja manj časa in se bolj posveča tehniki ter tako prispeva k manjšemu številu ur. Predvsem pa je znanje teorije neprecenljivo pri samostojni udeležbi v prometu.