25. marec 2019

Avtomatizacija proizvodnje, enostavno planiranje in vodenje procesov

Napredna avtomatizacija proizvodnje je osnovana na moderni tehnologiji in temelji na izkušnjah, znanju, testiranjih in poznavanju industrijske problematike. Informacijsko podprto planiranje proizvodnje prispeva k optimalnim procesom delovanja. Številna podjetja se odločajo na prehod v digitalno okolje oziroma tako imenovano brezpapirno poslovanje. To omogoča boljši nadzor nad napakami, količino izdelanih izdelkov itd. Vodenje in kontrola proizvodnje morata biti kar najbolj avtomatizirana in kvalitetna, saj se s tem izognemo še večjim dodatnim stroškom in reklamacijam s strani kupcev. Pomembno je tudi imeti natančen pregled nad dobičkonosnostjo poslovanja in si olajšati proces obračuna stroškov.

 

Avtomatizacija in planiranje proizvodnje