Sodni tolmač za sodni prevod osebno jamči z žigom in podpisom

04. december 2019

Ko gre za prevajanje dokumentov, ki jih potrebujemo na sodiščih in uradih v tujini, moramo poiskati prevajalsko agencijo, ki se ukvarja s sodnimi prevodi. Zanje so pristojni sodni tolmači, strokovno usposobljeni jezikoslovci, ki obvladajo pravno terminologijo, slog, izrazoslovje ter zakonodaje in postopke različnih držav. So nosilci licence, kar pomeni, da so opravili izpit za sodne tolmače, obvladajo vsaj dva jezika ter so vpisani v register sodnih tolmačev Ministrstva za pravosodje RS.

 

Sodni prevodi v agenciji Taia

 

Najpogosteje se v tuje jezike prevajajo dokumenti, s katerimi nekaj dokazujemo. Običajno so to spričevala in drugi dokumenti o izobrazbi, rojstni in poročni listi, zdravniška potrdila, policijski zapisniki, izpisi iz različnih registrov, pooblastila, kupoprodajne pogodbe, letna poročila, sklepi sodišč in podobno.

Če sodne prevode pri prevajalski agenciji pogosto naroča določeno podjetje in je z delom posameznega prevajalca zadovoljno, bo prevajalska agencija poskrbela, da bo vse nadaljnje prevode za to podjetje v prihodnje prevajal isti sodni tolmač.

Vsak sodni prevod v procesu nastajanja je dodatno pregledan in vselej se preveri kakovost prevedenega besedila. Pregled prevoda opravi oseba, ki je strokovnjak na področju, za katero se sodni prevod opravlja. Po opravljenem pregledu sodnega prevoda se prevod natisne, skupaj z originalom poveže z notarsko vrvico ter ožigosa.