31. marec 2015

Mag. Gorazd Vertovšek

Promocije zdravja na delovnem mestu in zmanjševanje absentizma

Mag. Gorazd Verovšek, diplomant ekonomije in tehniške varnosti ter magister s področja gospodarskega in civilnega prava, se že več kot desetletje ukvarja z različnimi dejavnostmi na področju delovnega prava. Kot izvedenec pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predavatelj na mednarodnih kongresih medicinskih izvedencev odlično pozna razloge za občasno ali trajno odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe ali invalidnosti (zdravstveni absentizem).

 

Gorazd Vertovšek predavateljPredavanja na temo zdravega prehranjevanja in ustreznih higienskih standardov

Z namenom zmanjševanja absentizma na delovnih mestih mag. Gorazd Verovšek že vrsto let izobražuje ter usposablja zaposlene v podjetjih o različnih temah s področja vzdrževanja in promocije zdravja. Ena najpomembnejših tem je zagotovo promocija zdravega prehranjevanja na delovnem mestu. V ta sklop sodijo informativna predavanja o zdravih prehranskih navadah kot tudi predavanja o sanitarno higienskih vidikih prehranjevanja na delovnem mestu. Zdrava prehrana in temeljita higiena prostorov za prehrano, o katerih bo zaposlene podučil mag. Gorazd Vertovšek, lahko bistveno doprinesejo k zmanjševanju absentizma oz. odsotnosti z delovnega mesta v vašem podjetju.

 

Promocija zdravega prehranjevanja na delovnih mestih

Je del promocije zdravja na delovnem mestu, katere izhodišče predstavlja Ottawska listina iz leta 1986, predpisuje pa jo tudi 6. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Z izvajanjem promocije zdravja se skrb in odgovornost za zdravje posameznika z zdravstva prenese tudi na preostala področja družbe in tudi na vsa življenjska okolja, kjer se lahko zdravje izboljša ali poslabša – sem sodi tudi delovno mesto. Mag. Gorazd Vertovšek vas bo seznanil s temeljnimi principi zdravega prehranjevanja, prehransko piramido, načrtom spreminjanja prehranjevalnih navad, izračunom energijskih potreb, pogostimi ovirami in problemi, ki jih srečujemo na poti k optimalnemu načinu prehranjevanja in številnimi drugimi pomembnimi vidiki tega področja.

 

Sanitarno tehnični vidiki prehranjevanja na delovnem mestu

Mag. Gorazd Vertovšek vas bo seznanil s splošnimi higienskimi zahtevami, ki veljajo pri rokovanju s hrano, pa tudi o primerni ureditvi prostorov za prehrano (kuhinje, delilnice, jedilnice) in posledicah neustrezne higiene (npr. okužba z legionelo).
Predavanja na temo zdravega prehranjevanja in ustreznih higienskih navad, ki jih izvaja mag. Gorazd Vertovšek, bodo bistveno doprinesla k zdravju zaposlenih in posledično k zmanjševanju absentizma in njegovih negativnih posledic.