15. januar 2019

Česa se moramo zavedati pri čiščenju poslovnih prostorov?

V poslovnem svetu je izjemno pomembno, kak vtis ustvarimo na svoje poslovne partnerje in potencialne stranke, zato je nujno, da poskrbimo, da so naši poslovni prostori čisti in urejeni. Seveda pri ureditvi prostorov ne moremo pomisliti zgolj na pospravljen prostor, pač pa ga moramo tudi temeljito očistiti in tako poskrbeti, da so prostori prijetni za delo.

 

Kaj nam povedo normativi za čiščenje poslovnih prostorov in kje jih najdemo?

Dan danes se podjetja v veliki meri odločajo za najem čistilnih servisov, ki omogočajo kakovostno in natančno čiščenje poslovnih prostorov v skladu z normativi. Normativi za čiščenje poslovnih prostorov so dan danes zelo visoki. Normative dnevnega čiščenja pisarniških prostorov s pripadajočimi funkcionalnimi prostori si lahko ogledamo na spletu, normativi pa prikazujejo obseg, pogostost in metode oz. način čiščenja. Način čiščenja je opredeljen po točkah s tehnologijo čiščenja in je kot sestavni del razpredelnice v pomoč k razumevanju normativov. Objavljeni normativi dnevnega čiščenja pisarniških poslovnih prostorov naj bodo v pomoč uporabnikom in izvajalcem storitev za določitev povprečnega standarda dnevnega čiščenja.

 

Generalno čiščenje poslovnih prostorov

 

Pri odločitvi o najemu čistilnega servisa za čiščenje poslovnih prostorov se v podjetjih najpogosteje sprašujejo o njihovi zanesljivosti, natančnosti in poštenosti. Izjemno pomembno je, da lahko čistilnemu servisu, za katerega smo se odločili – in posledično njegovemu osebju popolnoma zaupamo. Samo tako bo lahko naše delo potekalo nemoteno, medtem ko bodo ljudje iz čistilnega servisa opravili svoje delo. Ker se najpogosteje dogovorimo za čiščenje prostorov, po koncu našega delovnega časa, je zaupanje med čistilnim servisom in stranko še toliko bolj pomembno. Kljub vsemu je zaželeno, da se čiščenje poslovnih prostorov opravlja izven delovnega časa podjetja, saj bo čiščenje tako veliko učinkovitejše. V času, ko so v podjetju zaposleni, se osebje čistilnega servisa sooča z dvema težavama. V primeru, da želi počistiti tudi pisarne, mora pri tem neizbežno zmotiti zaposlene, kar pa vodi v manjšo produktivnost ljudi v podjetju ter posledično v manjšo produktivnost podjetja samega. Če pa se osebje čistilnega servisa odloči, da ne bo motilo procesa dela zaposlenih, to neizbežno pomeni slabše rezultate čiščenja, kar vodi v nezadovoljstvo stranke, pa tudi vtis, ki ga ustvarimo na svoje poslovne partnerje je slabši. Nenazadnje pa je tudi sama kakovost dela v manj čistem okolju manjša in manj zdrava, kar ponovno vpliva na slabšo produktivnost naših zaposlenih.

 

Kakšna je razlika med rednimi in generalnim čiščenjem?

S čistilnimi servisi se navadno lahko dogovorimo za redna čiščenja, ki potekajo dnevno, nekajkrat na teden, tedensko,… skratka v skladu z dogovorom. V sklopu rednega čiščenja čistilni servisi navadno očistijo tla, sanitarije, kuhinjo, površine v pisarnah. Vendar redno čiščenje redko zajema čiščenje oken, vrat, globinsko čiščenje preprog in podobna, zahtevnejša, čiščenja. Zato se velja na vsake toliko s podjetjem, ki nam zagotavlja čiščenje, dogovoriti za generalno čiščenje s pomočjo katerega bo naše podjetje kar zasijalo v čistoči. Generalno čiščenje poslovnih prostorov v uporabi je zahtevna naloga, zato je potrebna časovna uskladitev z delavnikom podjetja, ki naroča generalno čiščenje poslovnih prostorov v uporabi. Zato so znanje, profesionalna oprema ter čistilna sredstva ključnega pomena za brezhibno in časovno učinkovito čiščenje poslovnih prostorov, ki jih uporabljate.

 

Se moramo pred čiščenjem poslovnih prostorov pozanimati tudi o čistilih?

Poleg vsega navedenega je pomembno tudi, kakšna čistila pri čiščenju čistilni servisi uporabljajo. Čistila naj bodo ekološka in človeku prijazna, vendar vseeno dovolj močna, da bodo počistila umazanijo in bakterije, ki se na površinah naberejo. Veliko servisov se lahko dan danes pohvali z različnimi tehnološkimi pripomočki, ki kakovost čiščenja še povišajo, pa tudi čistila, ki jih servisi dan danes izbirajo, navadno ustrezajo normativom za čiščenje poslovnih prostorov.  

 

Normativi za čiščenje poslovnih prostorov Ljubljana

 

Pred najemom čistilnega servisa, se je priporočljivo natančno dogovoriti o storitvi

Pri izbiri servisa moramo biti pozorni tudi na to, da izberemo storitve in ljudi, ki nam bodo zagotovili, da med čiščenjem poslovnih prostorov površin ne bodo poškodovali ali celo uničili. Veliko je odvisno od opreme in čistil, ki se pri čiščenju uporabljajo, prav tako pa lahko na uničenje ali poškodovanje predmetov vplivajo tudi ljudje, ki delo opravljajo. Načeloma velja, da so zaposleni v servisih izjemno previdni in natančni, vendar se je v izogib nadaljnjim nevšečnostim, o tovrstnih zadevah pametno pogovoriti pred izvedbo storitve.

 

Nekateri čistilni servisi lahko poleg samega čiščenja poslovnih prostorov ponujajo tudi možnost čiščenja celotnih industrijskih objektov, kar zajema tudi čiščenje proizvodnega obrata. V nekaterih proizvodnjah je higiena izjemnega pomena – navadno v živilski industriji, spet v drugih pa manjšega, vendar se je tu in tam vseeno priporočljivo odločiti za čiščenje proizvodnega obrata, saj bomo tako poskrbeli za zdravo in tudi lepše delovno okolje, ki bo prijetnejše tako za naše zaposlene kot tudi za obiskovalce. Čistilni servisi pa navadno ponujajo tudi možnosti čiščenja šol in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, poleg tega pa se lahko dogovorimo tudi za čiščenje zdravstvenih objektov.